V advokátní kanceláři JUDr. Karla Vítka, se sídlem v Olomouci,
poskytujeme právní pomoc v celém spektru právních odvětví,
zejména v těchto oblastech:

Podnikatel / instituce

Podnikatel / instituce

 • poradenství pro podnikatele
 • sepisování a revize všech typů smluv
 • akciová společnost, společnost s ručením omezeným
 • zakládání společností
 • rozhodování orgánů společností, valné hromady
 • zdravotnická zařízení státního i nestátního typu
 • pracovní právo
 • vymáhání pohledávek
 • a mnohé další
více informací
Občan

Občan

 • sepisování všech typů smluv dle občanského zákoníku
 • zastupování občanů před soudy a správními orgány
 • uplatňování náhrady škody a náhrady újmy na zdraví
 • převody nemovitostí a advokátní úschovy
 • zastupování v řízeních o rozvodu
 • vypořádání majetku
 • zastupování v trestním řízení
 • vymáhání pohledávek
 • a mnohé další
více informací

O kanceláři

Advokátní kancelář byla založena JUDr. Karlem Vítkem jako komerčně právní kancelář v únoru roku 1992. Po splynutí Komory komerčních právníků a České advokátní komory působí od roku 1994 kancelář jako advokátní kancelář v celém spektru právních odvětví.

Původní dominantní zaměření na právní pomoc podnikům a institucím v oblasti obchodního práva bylo postupně rozšiřováno na ostatní právní odvětví spolu s rozšiřováním týmu spolupracovníků. Kancelář se vedle právní oblasti obchodní, trestní a občanskoprávní začala specializovat na zdravotnické právo, a to jak z pohledu zajišťování právní pomoci poskytovatelům zdravotnických služeb, tak z pohledu právní pomoci pacientům, a v rámci této oblasti práva působí kancelář do dnešní doby.

V současné době v kanceláři působí celkem 5 právníků, a to ve specializacích, jak jsou uvedeny ZDE.

Od roku 2002 sídlí Advokátní kancelář JUDr. Karla Vítka na adrese Dobrovského 25 Olomouc.

Kancelář si zakládá na dlouhodobosti spolupráce s klienty a podstatná část klientely tvoří podniky, instituce a fyzické osoby, které s kanceláří spolupracují již od jejího vzniku, případně od pozdější doby, avšak v naprosté většině dlouhodobě. Mezi klienty patří jak průmyslové či obchodní společnosti, včetně společností plně vlastněných zahraničními subjekty, tak zdravotnická zařízení státního i soukromého charakteru, jakož i celá řada podnikatelů – fyzických osob, ale též občané, pro které řešíme občanskoprávní či rodinné záležitosti. V neposlední řadě kancelář poskytuje právní pomoc i v oblasti trestně právní.

Naše kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní pomoc a zajistí i navazující právní pomoc a poradenství zejm. notářů, soudních znalců, daňových poradců, exekutorů.