V současné době v kanceláři působí celkem 5 právníků,
a to v širokém okruhu specializací.

JUDr. Karel Vítek
Ev.č. ČAK: 1844

STUDIUM A KARIÉRA:

 • Právnická fakulta UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita), rok ukončení 1978
 • Komerční právník od roku 1992
 • Advokát od roku 1994

KONTAKT:

+420 585 208 440, +420 585 208 446,
+420 736 685 714

judrvitek@judrvitek.cz
karel.vitek@judrvitek.cz

SPECIALIZACE:  

 • Obchodní právo a právo obchodních společností
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Medicínské právo
 • Náhrada škody

JAZYK:

angličtina
ruština

Mgr. Michaela Čubíková
Ev.č. ČAK: 11264

STUDIUM A KARIÉRA:

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, rok ukončení 2001
 • Zaměstnanec advokátní kanceláře od roku 2001
 • Advokátka od roku 2004

KONTAKT:

+420 585 208 442,
+420 777 027 097

judrvitek@judrvitek.cz
michaela.cubikova@judrvitek.cz

SPECIALIZACE: 

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Trestní právo
 • Pracovní právo
 • Obchodní právo a právo obchodních společností
 • Náhrady škody
 • Medicínské právo

JAZYK:

angličtina

Mgr. Petra Kolibová
Ev.č. ČAK: 30169

STUDIUM A KARIÉRA:

 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, rok ukončení 2003
 • Zaměstnanec advokátní kanceláře od roku 2003

KONTAKT:

+420 585 208 445,
+420 777 850 186

judrvitek@judrvitek.cz
petra.kolibova@judrvitek.cz

SPECIALIZACE:

 • Občanské právo
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Bytové právo
 • Obchodní právo a právo obchodních společností
 • Medicínské právo
 • Náhrada škody
 • Pracovní právo
 • Trestní právo

JAZYK:

angličtina

Mgr. Pavel Pěta
Ev.č. ČAK: 32173

STUDIUM KARIÉRA:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, rok ukončení 2000
 • Zaměstnanec advokátní kanceláře od roku 2006

KONTAKT:

+420 585 208 444,
+420 777 401 954

judrvitek@judrvitek.cz
pavel.peta@judrvitek.cz

SPECIALIZACE: 

 • Obchodní právo a právo obchodních společností
 • Správní právo, stavební právo
 • Občanské právo
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Náhrada škody
 • Medicínské právo
 • Pracovní právo
 • Trestní právo

JAZYK:

angličtina

JUDr. Květoslava Vítková
Ev.č. ČAK: 11838

STUDIUM A KARIÉRA:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
 • Spolupracující advokátka

KONTAKT:

+420 585 208 447,
+420 603 558 235

judrvitek@judrvitek.cz
kvetoslava.vitkova@judrvitek.cz

SPECIALIZACE:

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Trestní právo
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Náhrada škody
 • Pracovní právo
 • Pojistné právo

JAZYK:

němčina