Odměna za poskytování právních služeb advokátem

Odměna za poskytování právních služeb advokátem se řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních (advokátní tarif). V rámci těchto právních předpisů obvykle sjednáváme s klientem individuální cenové podmínky v závislosti na druhu a náročnosti právní služby (tzv. smluvní odměnu), a to ve formě odměny hodinové, paušální, nebo úkonové. Není-li s klientem sjednána smluvní odměna, určí se odměna za právní služby dle ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. upravujících mimosmluvní odměnu, a to za jednotlivé úkony právní služby dle jejich tarifní hodnoty.