Právní pomoc poskytujeme v celém spektru právních odvětví, zejména však v těchto oblastech:

Pracovní právo

Obchodní právo, právo obchodních korporací

Občanské právo osobnostní, majetkové i závazkové

Pojistné právo

Správní právo a stavební právo

Trestní právo

Rodinné právo

Medicínské právo

Podnikatel / instituce

 • Komplexní právní poradenství pro podnikatele, tj. jak pro obchodní společnosti, tak fyzické osoby a instituce, právo obchodních korporací, pracovní právo, všeobecná i specializovaná smluvní agenda
 • Komplexní právní služby při zakládání obchodních společností, včetně společností s cizozemským prvkem, rozhodování orgánů společnosti, valné hromady
 • Komplexní právní pomoc pro společenství vlastníků jednotek,
 • Komplexní právní pomoc pro zdravotnická zařízení státního i nestátního typu,
 • Právní poradenství v oblasti pracovního práva
 • Komplexní právní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek, vč. mimosoudních jednání, žalob, exekucí
 • Právní poradenství v oblasti správního a stavebního práva

Občan

 • Právní poradenství občanům v celé šíři jejich potřeb, tj. jak v oblasti práv majetkových, osobních, převodů nemovitostí, sepisování všech typů smluv v celém rozsahu občanského zákoníku
 • Právní pomoc v oblasti uplatňování náhrady škody, včetně náhrady škody na zdraví, a to jak cestou mimosoudních dohod, tak zastupování před soudy všech stupňů, jednání s pojišťovnami
 • Komplexní řešení právních otázek spojených s pojištěním majetku a osob
 • Provádění a realizace advokátních úschov finančních prostředků a jejich výplata dle sepsaných smluv
 • Zastupování občanů, společností a institucí před soudy, správními a jinými orgány
 • Právní poradenství v oblasti rodinného práva, tj. u rozvodů manželství, řešení majetkových vztahů v oblasti rodinného práva, řešení vztahů v oblasti úpravy práv k nezletilým
 • Právní poradenství v oblasti pracovního práva
 • Právní poradenství v oblasti trestního práva
 • Komplexní právní poradenství v oblasti vymáhání pohledávek, vč. mimosoudních jednání, žalob, exekucí
 • Právní poradenství v oblasti správního a stavebního práva
 • Právní pomoc v cizím státním občanům v oblasti obchodního i občanského práva