Oblasti práva, na které se naše kancelář specializuje

Pracovní právo

Obchodní právo, právo obchodních korporací

Občanské právo osobnostní, majetkové i závazkové

Pojistné právo

Správní právo a stavební právo

Trestní právo

Rodinné právo

Medicínské právo